Purentaelimistön toimintahäiriöt

Purentaelimistön toimintahäiriöiden fysioterapia

Fysioterapeutti Valtteri Saukkonen
Fysioterapeutti Valtteri Saukkonen

Purentaelimistön toimintahäiriöt eli TMD (Tendomandibular Disorders) Oireina tyypillisesti leukanivelten ja puremalihasten kipu, suun avaamisen tai sulkemisen vaikeus sekä alaleukaluun liikehäiriöt. Näiden oireiden lisäksi voi esiintyä myös päänsärkyä, kasvokipua ja korvakipua.

TMD-vaivat ovat hyvin yleisiä ja moni tarvitsee lääkinnällistä kuntoutusta vaivaan. Tyypillisiä oireita ovat toispuoleisuus ja se, että kipu on usein voimakkainta aamulla. Kipua kuvaillaan yleensä jomottavaksi, tylpäksi ja häiritseväksi. Oireet voivat laueta esim. pureskelusta, kylmyydestä tai vedosta.

TMD voi olla lihas- tai nivelperäistä tai se voi olla molempien yhdistelmä. Hammaslääkärin kanssa on hyvä keskustella myös alueen ongelmista. Hän voi poissulkea purentavirheet, jotka voivat myös aiheuttaa kipua ja jäykkyyttä. Useilla, etenkin naisilla on paljon käytössä purentakisko, jolla on yleensä positiivisia vaikutuksia suun terveyteen.


Purentaelimistön toimintahäiriöt eli TMD

Mitä on bruksaus?

Bruksaus eli narskuttaminen tai hampaiden yhteen pureminen voi aiheuttaa useita vaivoja esim. lihasjäykkyyksiä purentaelimistöön, jotka taas voivat aiheuttaa heijastekipua hampaisiin. Kipuja ja jäykkyyksiä voi esiintyä myös kaulan alueen ja niska-ja hartiaseudun sekä päänsärkyinä tai kipuina korvan alueella.

Mikä aiheuttaa bruksismia?

Yleensä taustalta löytyy esim. stressi, ahdistus, neurokemialliset mekanismit, geneettiset -ja ulkoiset tekijät (mm. tupakointi, runsas alkoholin ja kofeiinin käyttö).

Mitä purentaelimistön toimintahäiriöiden fysioterapiassa tehdään?

DMT-hoidolla pyritään vaikuttamaan kipuun, liikkuvuuteen ja ryhtiin. Käynti aloitetaan haastattelemalla ja tutkimalla asiakasta. Kireitä lihaksia hoidetaan hieronnalla ja muulla pehmytkudoskäsittelyllä. Jos vaiva on leukanivelperäistä, hoidetaan myös niveltä. Hoidolla saadaan helpotusta leukanivelen kiputiloihin ja purentaan liittyviin toimintahäiriöihin. Myös huonolla ryhdillä on vaikutusta alaleukaluun asentoon ja myös hammaskontaktiin. Fysioterapeutti ohjaa myös erilaisia harjoitteita ryhdin korjaamiseksi ja käy läpi asioita joita kannattaa välttää hoitojen aikana.

Entä jos leukanivel naksuu tai lonksuu suuta avatessa tai suljettaessa?

Tyypillisin syy tähän on leukanivelen välilevyn palautuva sijoiltaanmeno.

Välilevyn mennessä sijoiltaan, se luiskahtaa usein nivelen etupuolelle. Suuta pidettäessä kiinni, välilevy on pois sijoiltaan ja suuta avatessa se menee paikoilleen. Yleensä välilevy kumminkin palautuu oikealle paikalle.Välilevy sijaitsee leukanivelen luisten rakenteiden välissä ja sen tehtävänä on suojata leukanivelen luisia rakenteita pehmentämällä pintojen liikkeitä ja vähentämällä nivelen hankaavia voimia. Harvinaisempia syitä naksumiseen voi olla leukanivelen venyneet ligamentit ja kulumat.

Entä jos leukanivelen välilevyn ei palaudu?

Joskus leukanivelen välilevy voi mennä sijoiltaan ja se ilmenee suun avautumisen rajoitteena ja alaleuan kiertymisenä toiselle puolelle lisäksi alaleuan eteen työntäminen aiheuttaa yleensä kipua.

Hoidossa yritetään laittaa välilevy takaisin paikoilleen manuaaliterapian avulla. Välilevyn palauttaminen takaisin sijoilleen ei aina onnistu, varsinkin jos sijoiltaanmenosta on kulunut pitkä aika. Lihaksen rentouttaminen usein vaimentaa ääniä (naksuminen ja lonksuminen) ja vähentää paineen tunnetta lihaksessa. Saat harjoituksia, jotka voivat vähentävät leukanivelen lonksumista ja naksumista.

Entä mikä aiheuttaa rahinan?

Tavallisin syy rahisevalle äänelle on Osteoartroosi eli Leukanivelen nivelrikko. Joka usein johtuu leukanivelen välilevyn sijoiltaanmenosta. Leukanivelen välilevyn mennessä sijoiltaan, hankaavat nivelpinnat toisiaan vasten ja aiheuttaa niveleen kulmista. Lopulta leukanivelen luiset rakenteet hankaavat toisiaan vasten, jonka seurauksena suuta suljettaessa ja avatessa syntyy rahinaa.

Mitä TMD fysioterapia sisältää?

  • Ensikäynniksi kannattaa varata 60min aika.

  • Alkukartoituksessa selvitetään lihaksien ja leukanivelen liikkuvuutta ja rajoitteita kysymyksillä, tutkimuksella ja testauksella.

  • Kartoituksen jälkeen hoitomenetelmiksi valikoituvat ne, jotka palvelevat asiakasta parhaiten.

  • Manuaalinen hoito sisältää hierontaa, nivelen traktioita eli vetohoitoa ja muita manuaalisen terapian menetelmiä, joilla pyritään vähentämään lihasten jännitystä, lisäämään nivelten liikkuvuutta ja vaikuttamaan kivun vähentymiseen.

Käynnin kokonaisaika on 30min/ 50€ tai 60min/ 85€

4v. SYNTTÄRITARJOUKSENA

60 min hoitoajat maaliskuussa

-10€ eli vain 75€