Osteopatia

KLASSINEN OSTEOPATIA

Klassinen osteopatia on hoitomuoto, joka perustuu kehon integrointiin yhtenäiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Sairautta tai kiputilaa ei nähdä vain erillisenä ilmiönä vaan ymmärretään että keho on kokonaisuus jossa osat vaikuttavat kokonaisuuteen ja kokonaisuus vaikuttaa osiin.

" Osteopaatin tehtävänä on etsiä kehosta terveyttä, ei sairautta" A.T Still

Osteopatian perustaja A.T Still määritteli 1800-luvun lopulla neljä osteopaattista periaatetta, jota osteopatiassa noudatetaan edelleen:

  1. Ihminen koostuu kehosta, mielestä ja hengestä, jotka tulisi käsittää kokonaisuutena

  2. Keho on itsesäätävä, itseparantava ja sillä on pyrkimys terveyteen

  3. Rakenne ja toiminta ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa nähden

  4. Osteopaattinen hoito perustuu näiden pääperiaatteiden ymmärtämiseen siitä, että keho on itsesäätyvä yksikkö ja rakenteen ja toiminnan välillä on vuorovaikutussuhde

Osteopaatti ja koulutettu hieroja Jarmo Siponen
Osteopaatti ja koulutettu hieroja Jarmo Siponen

Ostepatiassa tarkoitus on vapauttaa keho ärsytyksistä, esteistä ja paineesta elimistön jokaisen osan kesken, jotta kehon itseparantavat voimat pääsevät korjaamaan kehossa sillä hetkellä olevia haasteita. Hoidossa tämä aloitetaan hoitamalla ensiksi pehmytkudoksia, koska ne ovat yhdistäviä rakenteita ja niiden hyvä toiminta on edellytys luisten osien liikkeelle. Myös faskiat, eli lihaskalvot, tulee vapauttaa ennen luisten rakenteiden käsittelyä. Kun pehmytkudokset, faskia ja luiset rakenteet saadaan toimimaan paremmin, myös kehon fysiologiset toiminnot pääsevät toimimaan ilman esteitä. Kehon vapautuminen jännitteistä mahdollistaa paremman hermoviestinnän ja verenkierron, jotka ovat edellytyksiä hyvinvoivalle terveelle keholle. Osteopaattisen diagnosoinnin tarkoituksena on havaita kehon rakenteessa olevia vikoja ja niistä johtuvia toiminnallisia sekä patologisia muutoksia. Osteopaattisen hoidon tavoitteena on ylläpitää rakenteellista ja toiminnallista täydellisyyttä, joka taas edesauttaa fysiologisten toimintojen paranemista ja sitä kautta apua voi saada moniin kroonisiin ongelmiin.

Ennen osteopaattista hoitoa tehdään alkuhaastattelu ja tutkiminen liikettä apuna käyttäen. Hoidon aikana on mahdollista pitää joustavat vaatteet päällä. Klassisessa osteopatiassa manuaalinen käsittely suoritetaan käyttämällä pitkiä vipuvarsia. Pitkällä vipuvarrella saadaan liikettä koko kehoon pienellä voiman käytöllä. Vipuvartena voi toimia esim. Jalka, käsivarsi tai kylkiluut. Hoidon runko noudattaa Body Adjustmentiksi kutsuttua hoitoa, jossa keho käsitellään mobilisoivilla liikkeillä kokonaisuudessaan. Hoito on pehmeää ja miellyttävän tuntuista ja käytettävät tekniikat sovelletaan kunkin asiakkaan tilanteen mukaan. Klassinen osteopatia sopii kaikenikäisille ja apua voi saada lähes mihin vaivaan tahansa - kehon vapautuminen jännitteistä vapauttaa hermoviestintää ja verenkiertoa, joka taas mahdollistaa sen että kehon omat parantavat voimat pääsevät tekemään tarvittavia korjauksia. Osteopatiaa voidaan käyttää akuuteissa kiputiloissa, kroonisissa kiputiloissa ja sairauksissa sekä yleisenä kehon huoltona. Kehoa olisi syytä huoltaa säännöllisesti ja mieluiten jo ennen kuin kipuja on ilmaantunut ja vaivat muuttuneet kroonisiksi!

Tyypillisiä syitä tulla osteopaatille on erilaiset TULE-sairaudet, päänsäryt, migreeni, unettomuus, stressi, autoimmuunisairaudet jne. Raskausaikana osteopatia on oiva tapa lievittää erilaisia kipuja ja auttaa kehoa sopeutumaan muuttuvaan kehon painopisteeseen. Klassinen osteopatia on turvallinen hoitomuoto myös lapsille! Vauvat voivat saada apua mm. imemisongelmiin, refluksiin ja vatsavaivoihin. Synnytys on monesti rankka kokemus sekä naiselle, että lapselle joten molempien voi olla todella hyödyllistä tulla hoidettavaksi! Vanhemmille lapsille osteopaattinen käsittely sopii myös loistavasti ja mm. urheileville nuorille säännöllinen osteopaattinen käsittely toimii hyvänä kehon huoltona ja lisäksi parempi kehon asento voi parantaa myös urheilusuorituksia. Monilla nuorilla niska- ja hartiavaivat ovat kännykän ja muiden laitteiden käytön myötä lisääntyneet ja osteopatia on hyvä apua näiden jännitteiden purkamiseen.

"I remind you further of another principle.You do not treat symptoms, you do not treat pain, you do not treat diseases, you do not treat parts of the body, you do not treat the musculo-skeletal system; you treat persons, you treat human beings. It is they who get well or not depending on the competence of their built-in health care system. I would like to hear you saying this more and more, that you are treating more than a musculo-skeletal system." osteopaatti Irvin Korr