Jalkaterapia

Mitä on jalkaterapia?

Jalkaterapeutti on korkeakoulun suorittanut jalkojenhoidon asiantuntija ja nimikesuojattu ammattihenkilö. Jalkaterapeutit löytyvät Valviran rekisteristä. Jalkaterapia koostuu toimintakyvyn arvioinnista, ihon ja kynsien hoidosta, erilaisista alaraajojen toimintoja tukevista hoitomuodoista, terveyttä edistävästä jalkaterapiasta ja apuvälineterapiasta.

Toimintakyvyn arviointiin sisältyvät pystyasennon tutkiminen, nivelten ja lihasten toimintojen tutkiminen ja arviointi, kävelynanalyysi, jalkojen perustutkimus, jalkapohjien kuormituksen tutkiminen sekä diabeettisen riskijalan tunnistus ja hoito.

Ihon ja kynsien hoidossa jalkaterapeutti hoitaa kovettumia, känsiä, syyliä, rakkoja, sieni infektioita ja haavoja. Erilaisten kynsimuutosten hoito onnistuu myös, esimerkiksi sisään kasvaneiden kynsien ja paksuuntuneiden kynsien hoito.

Alaraajojen kivun hoidossa tulevat avuksi alaraajojen toimintoja tukevat terapiamuodot ja jalkaterapeutit käyttävätkin esimerkiksi hierontaa, mobilisaatiota ja toiminnallista harjoittelua apuna.

Terveyttä edistävä jalkaterapia tarkoittaa omahoito tottumuksien kartoittamista ja omahoidon ohjausta sekä tarvittaessa apuvälineiden ja erikoisjalkineiden hankinnan ohjausta, jalkojen terveystarkastusta (diabetesta ja reumaa sairastavilla erityisen tärkeitä) sekä luennointia jalkaterveydestä ja sen tärkeydestä.

Apuvälineterapiassa voidaan miettiä erilaisia pohjallisratkaisuja tai varpaiden oikaisijoita sekä suojia.